Genel Kurul Toplantısına Davet


ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 371576
Ticari Adresi: Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 KAT:10 Maslak 34467 Sarıyer

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 09/03/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/03/2018 tarihinde,  saat: 14:30’da Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 KAT:10 Maslak 34467 Sarıyer adresinde, ilişikteki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

2017 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ING Portföy Yönetimi A.Ş.