Vergilendirme

23/07/2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince menkul kıymetler yatırım fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden kesilecek stopaj oranı % 10 olarak belirlenmiştir. 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren söz konusu kesinti fon bünyesinde değil yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili fona iadesi sırasında, işlemi gerçekleştiren banka veya aracı kurum nezdinde gerçekleştirilmektedir. Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, tam mükellef gerçek kişiler tarafından bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinden sağlanan kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz. Bu gelirler beyan da edilmez. Diğer taraftan, portföyünün aylık ortalama bazda en az % 75’i menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları hisse senedi yoğun fonlar olarak tanımlanmıştır. 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar üzerinden yapılacak stopajın oranı da % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Tam mükellef kurumlar için ise kesilen % 10'luk stopaj, beyanname üzerinde hesaplanarak kurumlar vergisinden mahsup edilir.